این دانه ها به شما تناسب اندام می دهند
دانه چیا منبع غنی امگا ۳ است و به دلیل داشتن پروتئین بالا، انتخاب خوبی برای ورزشکاران خواهد بود. تأثیر این دانه ها بر عملکرد دستگاه گوارش نیز آنها را برای حفظ تناسب اندام مفید کرده است. چیا بومی آمریکای مرکزی و به طور خاص آزتک ها (مکزیک امروزی) است، اما پس از ورود اسپانیایی ها در قرن شانزدهم و دگرگونی زندگی شهری در این مناطق رها شد.