ایمن الظواهری کشته شد
این حمله با هواپیمای بدون سرنشین انجام شد و در جریان عملیات الظواهری در خانه دستیار وزیر امور داخلی طالبان حضور داشت.جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت: ما رهبر سازمان تروریستی القاعده را در یک عملیات پهپادی کشته ایم. در کابل او عمیقاً در برنامه ریزی حملات ۱۱ سپتامبر و سازماندهی حملات به آمریکایی ها برای چندین دهه شرکت داشت. الظواهری دنباله ای از قتل و خشونت علیه شهروندان آمریکایی را پشت سر خود داشت.