ایران را نباید در جام جهانی بازو کم گرفت/ قرعه خدمه سراسری در جام جهانی را پیش سوراخ بینی کنید


به آگاه فانئوس،

مکان بلژیکی «nieuwsblad» به تجزیه و تحلیل قرعه بالقوه خدمه سراسری این ملت در جام جهانی ۲۰۲۲ صنوبر.

به گزارش رسانه های بلژیکی، اجتناب کرده اند سومین تیمی کدام ممکن است احتمالاً می رود به خدمه سراسری بلژیک بپیوندد، خدمه ایران با احتمال ۲۸ نسبت با بلژیک مخلوط کردن تبدیل می شود.

وی {در این} رسانه بلژیکی در یکپارچه به مشاوره اجتناب کرده اند شاگردان اسکوچیچ صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: خدمه سراسری فوتبال ایران را نباید بازو کم گرفت از این خدمه در کلاس {بیست و یکم} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اول آسیا قرار دارد.

ایران در مرحله گروهی با صدرنشینی خدمه سراسری کره جنوبی به فینال جام جهانی راه کشف شد. ایران در ۱۰ ورزشی انتخابی شخصی تنها منصفانه بار شکست خورده است.

رسانه های بلژیکی نیز در بخشی اجتناب کرده اند این گزارش مجدد به علی گلی زاده، لژیون ایرانی پرانرژی در لیگ بلژیک پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتند: علی گلی زاده شرکت کننده خدمه شارلوا یکی اجتناب کرده اند مهره های کلیدی خدمه سراسری ایران در جام جهانی است. . علاوه بر این علیرضا بیرانوند دروازه بان خدمه سراسری ایران سابقه ورزشی در آنتورپ را دارد.

انتهای پیام/