ایران در راه رسیدن به اوج موج هفتم کرونا است
عضو کمیته علمی ملی سویه تازه شناسایی شده با اشاره به آخرین وضعیت موج هفتم این بیماری در کشور گفت: با وجود اینکه میزان آلودگی سویه هندی BA 2.75 حدود ۱.۵ یا ۲ برابر بیشتر از BA 4 است. و BA 5، اما مرگ و میر در این زیرسویه با سایر زیرسویه ها متفاوت نیست. بر این اساس، BA 2.75 هنوز یک گونه نگران کننده محسوب نمی شود.