اپل در جاری بردن اپلیکیشن‌های عجیب و غریب
اپل در جاری بردن اپلیکیشن‌هایی کدام ممکن است تولید دیگری به‌روزرسانی اکتسابی نمی‌کنند اجتناب کرده اند فروشگاه این سیستم اپ استور است.