اهمیت سفر پوتین به تهران در رابطه با وزن ژئوپلیتیکی ایران
سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به جمهوری اسلامی ایران و برگزاری نشست سه جانبه با حضور اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیدارهای دوجانبه با نمایندگان ایران که از قبل برنامه ریزی شده بود، خود گویای اهمیت و اهمیت است. جایگاه ایران اسلامی در معادلات منطقه ای که دیگر پل نمی شوند، پیروزی در تمامی تغییرات و دگرگونی های مهم دارای وزن ژئوپلیتیکی بالایی تلقی می شود.