انهدام ۲۱۶۸ بطری الکل توسط سپاه
فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه: ظهر امروز رزمندگان یگان دریابانی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بر اساس طرح مشخص گشت دریایی به یک شناور سبک مشکوک شدند. پس از توقیف و تحقیقات از این شناور ۲۱۶۸ قوطی مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.