انفجار هتل در کوبا / ۸ کشته و ۲۵ مجروح
تلویزیون دولتی کوبا گفت که این انفجار حمله تروریستی نبوده و افزود که هنگام وقوع حادثه این هتل تعطیل بوده و تنها کارگران در آن حضور داشتند.