انتقاد غریب آبادی از موضع اتحادیه اروپا در قبال مرگ مهسا امینیدبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با سفیر دانمارک در تهران با انتقاد از بیانیه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در خصوص کشته شدن مهسا امینی گفت: چرا درباره شهروندان کرد ایرانی قربانی تروریست ها صحبت نمی کنند. گروه هایی مانند پ.ک.ک، پژاک و کوموله و اقدامات آنها ما را محکوم نمی کند