انتقاد تند خبرگزاری دولتی از لغو کنسرت اهواز/ چرا وزارت ارشاد مجوز وزارت تامین را لغو کرد؟
«وقتی شورای تامین به حساسیت بالای آیت الله رئیسی در مخالفت با مجوزها و قوانین وزارت ارشاد واقف است، پس چگونه حاضر است وارد هرج و مرج تک بعدی شود و تقریباً کل کشور مشغول برگزاری کنسرت و کنسرت است. تورهای موسیقی این روزها مردم این محرومیت به شهر فرهنگی برای دیدن کنسرت می روند؟