امسال تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌های جدید به مدار لئو می‌فرستیم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در این سیستم تلویزیونی صف اول جامعه ۶ سیما با ردیابی به این سیستم‌های وزارت ارتباطات دانستن درباره رشد آنلاین فیبرنوری گفت: در همه جای دنیا بار بی نظیر بازدید کنندگان آنلاین بر دوش ارتباطات ملایم است با این حال در ملت ما به رغم محدودیت فرکانسی جامعه سیار، بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت بار ارتباطات بر دوش جامعه سلول است.

وی با خاص اینکه بیشتر اوقات مقامات‌ها برای رشد جامعه فیبرنوری قیمت‌های میلیارد دلاری انجام می‌دهند ذکر شد: ما مدل شفابخش ارتباطات ملایم را رشد جامعه فیبر نوری می‌دانیم.

زارع پور با تاکید بر اینکه رشد ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در ۳ سال سرمایه گذاری‌ای فوق العاده عظیم بوده کمیت اجتناب کرده اند سرمایه گذاری تاکنون {در این} بخش انجام نشده است، ذکر شد: برآورد ما نماد می‌دهد کدام ممکن است به ۳ میلیون کیلومتر فیبر نوری نیازمندیم.

وی شکسته نشده داد: {در این} راستا خوب بسته حمایتی کنار هم قرار دادن کرده‌ایم تا بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپراتورها در لایه ورود ترغیب شوند کدام ممکن است وارد این سرمایه گذاری شوند.

به آگاه وزیر ارتباطات، تصور به پروانه جدید اپراتوری فیبرنوری صادر شود کدام ممکن است در راستای آن هم اپراتورهای ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اپراتورهای سیار می‌توانند وارد این بخش شوند. مقامات نیز ۵ نسبت اجتناب کرده اند درآمد شخصی اجتناب کرده اند محل اپراتورها را برای رشد پورت فیبرنوری به آنها اختصاص می‌دهد.

وی با ردیابی به اینکه موانعی بر اوج راه این سرمایه گذاری موجود است کدام ممکن است مورد نیاز است همه تجهیزات‌های اجرایی همکاری کنند،

وی خاطرنشان کرد: نهضت فیبر کشی باید در ملت راه‌اندازی شود.

زارع پور خواستن بی نظیر افراد را ارتباطات پر سرعت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مطابق تبصره ۷ این سیستم بودجه امسال نیز همه تجهیزات‌ها مکلف شده‌اند کدام ممکن است زیرساخت‌های شخصی را در اختیار اپراتورهای فیبرنوری قرار دهند. ما اولین قدم را با سازماندهی ۵۰۰ هزار پورت فیبر نوری در اسفندماه برداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون نیز خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار پورت فیبر نوری در ملت سازماندهی شده است کدام ممکن است سرعتی بیش اجتناب کرده اند ۳۰ مگابیت بر ثانیه به مشتریان حاضر می‌دهد.

وی تاکید کرد: افراد تا ۲ ماه بلند مدت اجتناب کرده اند وضعیت رشد فیبرنوری در مناطق مخابراتی شخصی آگاه خواهند شد.

تثبیت لایه لئو با پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌های جدید

وزیر ارتباطات در خصوص فینال وضعیت رشد بخش منطقه ذکر شد: قابلیت‌های فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی با انگیزه در بخش فضایی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد ما نیز استفاده حداکثری اجتناب کرده اند قابلیت منطقه برای رفع مشکلات افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده کردن صنعت منطقه است.

وی با ردیابی به اینکه اولین مونتاژ شورای برتر فضایی پس اجتناب کرده اند چندین سال در اواخر سال قبلی برگزار شد ذکر شد: مصوبات خوبی نیز {در این} زمینه داشتیم. تثبیت لایه لئو در قله ۵۰۰ کیلومتری پایین برای تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌های سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظومه‌های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای اجتناب کرده اند جمله مصوبات این شورا است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: مشکلاتی در بخش پرتابگر وجود داشت کدام ممکن است با پیگیری رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت ویژه کدام ممکن است به اینجانب برای توافق با تجهیزات‌های به فرماندهی گرفت، خوب قدم به این موضوع نزدیکتر شدیم.

وی ذکر شد: اولین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر با پرتابگر محلی را اسفند ماه به منطقه پرتاب کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم به تثبیت لایه لئو برسیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امسال تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌های جدید به منطقه می‌فرستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث تثبیت لایه لئو را در این سیستم داریم. علاوه بر این قصدمان اینجا است کدام ممکن است به وسط جهان‌ای پرتاب {در این} لایه تغییر شویم.

وی ذکر شد: ما جزو ۱۰ تا ۱۲ کشوری هستیم کدام ممکن است دارای توان مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر بر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بخش انصافاًً بی طرفانه هستیم. بعد از همه این ابتدای راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به مدار ژئو در ۳۶۰۰۰ کیلومتری پایین برسیم. این موضوع نیازمند این سیستم فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جهادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل رئیس‌جمهور نیز اینجا است کدام ممکن است محقق شود.

وزیر ارتباطات ذکر شد: برای استفاده شده سازی صنعت فضایی اجتناب کرده اند داده ها فضایی برای رفع مشکلات استفاده خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون نیز ۴ سامانه اجتناب کرده اند جمله سامانه پایش شومینه سوزی، دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را {در این} راستا راه‌اندازی کردیم. در همین جاری سرریز فناوری‌های فضایی در صنایع تولید دیگری می‌تواند مشکلات صنایع ملت را رفع تدریجی کدام ممکن است {در این} زمینه نیز با وزارت صنعت این سیستم‌هایی را پیش می بریم.

اجتناب کرده اند جامعه سراسری داده ها غول مناسب کردند

وزیر ارتباطات با توجه به فینال وضعیت جامعه سراسری داده ها با تاکید بر اینکه این جامعه پرسرعت، با استاندارد، بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن است کدام ممکن است همه نیازهای افراد روی آن حاضر می‌شود ذکر شد: متأسفانه برخی اجتناب کرده اند جامعه سراسری داده ها غول مناسب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منطقه را تحمیل کردند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن این جامعه، آنلاین برداشتن می‌شود با این حال این موضوع اصلاً مناسب نیست.

وی شکسته نشده داد: برخی مسئولان نیز می‌گویند کدام ممکن است راه‌اندازی این جامعه نشدنی است، ما قصد داریم این ۲ زاویه را عوض کنیم.

زارع پور با ردیابی به اینکه برای این سرمایه گذاری شهرت اندیشه در مورد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته مونتاژ‌ای با شورای معاونین برای پیشبرد جامعه سراسری داده ها تشکیل می‌شود، ذکر شد: تاکنون ۲۸ مونتاژ در خصوص جامعه سراسری داده ها {تشکیل شده است}.

وی جامعه فیبر نوری را در لایه ورود جامعه سراسری داده ها عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اکنون معمولی سرعت آنلاین ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار در حدود تعدادی از ۱۰ مگابیت بر ثانیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما جستجو در سرعت تعدادی از ۱۰۰ مگابیتی در وب بر بستر جامعه سراسری داده ها هستیم. حتی آگاه‌ایم کدام ممکن است ۱۰ نسبت پورت‌های فیبر نوری باید خوب گیگابایت باشد.

وزیر ارتباطات افزود: طبق تبصره ۷ قوانین بودجه ۱۴۰۱ پیش سوراخ بینی شده تا شهریورماه کلیه تجهیزات‌های اجرایی باید پنجره واحد ارائه دهندگان دیجیتال شخصی را سازماندهی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا دی ماه امسال نیز ما در وزارت ارتباطات پنجره واحد سراسری را راه‌اندازی می‌کنیم.

وی شکسته نشده داد: به این انجمن در مقابل اینکه ده‌ها سامانه اجتناب کرده اند سوی تجهیزات‌های اجرایی وجود داشته باشد، هر تجهیزات می‌تواند همه ارائه دهندگان را در یک واحد پنجره واحد به افراد حاضر دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد سبک شیرین فناوری در حکمرانی داده را می چشند. مجموعه‌ای اجتناب کرده اند ارائه دهندگان با استاندارد در قالب اپراتورهای ارائه دهندگان رسان بر بستر جامعه سراسری داده ها حاضر احتمالاً خواهد بود.

افزایش تعرفه منوط به افزایش استاندارد {خواهد بود}

زارع پور با توجه به چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی ذکر شد: بخشی اجتناب کرده اند ارتباطات ملت در بخش جامعه ورود به بخش شخصی واگذار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شناخته شده به عنوان حاکمیت، رگولاتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب گر این بخش باید دارایی ها را برای اپراتورها فراهم کنیم.

وی شکسته نشده داد: برای مثال فرکانس اجتناب کرده اند جمله منابعی است کدام ممکن است اپراتورها به آن است خواستن دارند؛ سال قبلی فرکانس ۲۳۰۰ را به اپراتورهای سلول واگذار کردیم با این حال آنها برای رشد نیازمند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۹۵ به رغم تورم تجمیعی بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ نسبت، همچنان نرخ تعرفه‌های ارائه دهندگان آنلاین ملایم مانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل امکان سرمایه‌گذاری را اجتناب کرده اند آنها سلب کرده است.

وزیر ارتباطات ذکر شد: ما اجازه داده‌ایم کدام ممکن است اپراتورها برخی اجتناب کرده اند بسته‌ها را بردن کنند با این حال با رئوس مطالب بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون ترتیب مقررات، مخالفت کرده‌ایم. چرا کدام ممکن است آن را منوط به افزایش استاندارد جامعه می‌دانیم.

زارع پور خاطر نماد کرد: ما موافق کسب درآمد اصولاً اپراتور نیستیم اما علاوه بر این معتقدیم کدام ممکن است باید این افزایش قیمت، در استاندارد ارتباطات تأثیر داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده اجتناب کرده اند اپراتورها درخواست شده است‌ایم کدام ممکن است این سیستم رشد حاضر دهند.

وی ذکر شد: رئوس مطالب بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون، منوط به حاضر این سیستم رشد {خواهد بود}. اپراتورها باید در کل سه سال بلند مدت سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد را تضمین کنند. ما محافظت ۱۰۰ درصدی را از طریق ملت برای فناوری چهارم (۴G) اجتناب کرده اند آنها درخواست شده است‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این باید در سه سال بلند مدت ۱۰ نسبت افراد اجتناب کرده اند ارائه دهندگان فناوری پنجم (۵G) بهره مند شوند.

وزیر ارتباطات ذکر شد: ما مدافع استاندارد جامعه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را حق افراد می‌دانیم؛ شناخته شده به عنوان مشاور افراد اجتناب کرده اند حقوق آنها حفاظت می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم کدام ممکن است افزایش قیمت باید منوط به افزایش استاندارد باشد.

به توانمندی فیبر کشی زیردریایی بازو یافته‌ایم

وزیر ارتباطات با توجه به محلی سازی از دستگاه ارتباطی ذکر شد: تلاشمان اینجا است کدام ممکن است تمامی از دستگاه این بخش را خودمان تهیه کنید کنیم. حدود ۶ ماه است کدام ممکن است به سبک توانمندی تهیه کنید کابل دریایی رسیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبرکشی زیر دریایی را با استفاده اجتناب کرده اند توان خانه انجام می‌دهیم.

وی اجتناب کرده اند تهیه کنید قابلیت پشتیبان در صورت قطعی مقطعی کانال‌های پهنای باند بین الملل خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اصل داده ام کدام ممکن است نمایندگی ارتباطات زیرساخت حدود ۴۰ تا ۵۰ نسبت قابلیت پشتیبان جامعه را تهیه کنید تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون با وجودی کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند قابلیت دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی فیبر بین الملل بدون در نظر گرفتن تحولات همسایگان ما برداشتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا اختلال دارد با این حال افراد آن را بافت نمی‌تدریجی. چرا کدام ممکن است قابلیت پشتیبان تهیه کنید شده است.

وی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دستاوردهای این بخش را در راستای تغییر ایران به هاب ترانزیت بازدید کنندگان جهان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما در قدم اول ۵۰ نسبت به ترانزیت بازدید کنندگان افزوده ایم تا بتوانیم بازدید کنندگان با استاندارد تری را برای همسایگانمان تضمین کنیم.

وزیر ارتباطات با توجه به اقدامات مدنظر برای رشد هوش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین اشیا ذکر شد: ما در بخش ساخت داده ها موفقیت‌های زیادی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های شخصی موفقی نیز {در این} بخش داریم. با این حال برای چالاک کردن مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی نیازمند این هستیم کدام ممکن است هوش مصنوعی را استفاده شده کنیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه لایه دردسرساز‌افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند‌افزار، اقتصاد پلتفرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده کردن فناوری هوش مصنوعی، با محوریت معاونت آموزشی ریاست جمهوری ورزش می‌تدریجی.

زارع پور افزود: برای مثال در بخش کشاورزی، گلخانه خوب در پارک فناوری داده ها با استفاده اجتناب کرده اند آنلاین اشیا سازماندهی شده است کدام ممکن است خوب چهارم در بلعیدن آب صرفه جویی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ برابر محصول بیشتری ساخت می‌تدریجی.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: نشان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد فناوری هوش مصنوعی اجتناب کرده اند این سیستم‌های ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن ماموریت‌هایی نیز به معاونت فناوری وزارت ارتباطات محول شده است.

وی با تاکید بر اینکه در بخش هوش مصنوعی نیروی انسانی توانمندی داریم کدام ممکن است با این حال نیازمند بازارسازی {در این} بخش هستیم ذکر شد: باید تجهیزات‌ها کاربردهای جدید این فناوری را رئوس مطالب کنند. {در این} راستا نقشه راه رشد هوش مصنوعی تدوین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما امیدواریم کدام ممکن است {به سمت} حکمرانی داده حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب سازی ها بر اساس فناوری هوش مصنوعی {اتفاق بیفتد}.

وی توجه انداز تغییر دیجیتال را درهم آمدن است پیاده سازی فناوری‌های هوش مصنوعی در تجهیزات‌های اجرایی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات خوب، حکمرانی بیشتر مبتنی بر داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند رشد زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات مجوز کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها را به در کنار داشته باشد.

به آگاه زارع پور، تا شهریور ماه ۳۰ نسبت ارائه دهندگان پرکاربرد تجهیزات‌های اجرایی به صورت غیر حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات با ردیابی به اصل رئیس جمهور مبنی بر تحمیل سامانه نظارت مردم ذکر شد: ما با تحمیل این سامانه شرایطی را فراهم می‌کنیم تا افراد چه به تعیین کنید حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه به صورت وب مبتنی بر با توجه به استاندارد ارائه دهندگان تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان رسانی آنها تذکر دهند. این بازخورد می‌تواند در راستای بهبود خدمت رسانی تجهیزات‌ها به افراد مؤثر واقع شود. {در این} راستا تصور به ظرف مدت ۳ ماه بلند مدت گروه فناوری داده ها با همکاری گروه امور استخدامی، فاز اول این سامانه را آشکار تدریجی.

وی گفت: در راستای نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاصر‌سازی جامعه پستی ملت نیز وسط تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادلات خوب پست در همه استان‌ها راه‌اندازی می‌شود؛ پیش اجتناب کرده اند این بهترین وسط تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادلات خوب پست در تهران سازماندهی شده بود.