امام حسین (ع) مرزها را ویران کرد – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خانانی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دیده می شود که حسین (آ) مرزها و تفاوت ها را بی معنا کرد و همه را از سراسر جهان در صفوف عشق و حریم همدلی گرد آورد.

وی افزود: نه مرز زبان، نه مرز نژادی، نه رنگ، نه دین، نه مذهب و نه مرز و تفاوت دیگر وجود دارد. حسین برای همه است. کار او همه را شگفت زده می کند، عبادت می کند و به آنها احترام می گذارد بلند می شود با انگیزه

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: حسین نور خداست و نور خدا بر همه است می توان جدول. شرق و غرب وجود ندارد.

کنعانی ادامه داد: امت امام حسین(ع) ملت عشق و اشک و ملتی بی رنگ است.

کنعانی خاطرنشان کرد: حسین شهید غم و اندوه همه بشریت، شهید است پاکیزگی و جانبازان برای عزت و کرامت همه انسانها میزبانشهید آزادی و ایستادگی در برابر ظلم و خشونت و انحراف از ایمان جدش رسول خداست.

سرانجام نوشت: حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. دنیا با حسین به عدالت و صلح نزدیکتر است.