افطاری ۳۰۰۰۰ نفری در مسجد شیخ زاید در امارات (فیلم)
باشکوه ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه ترین افطار جهان هر عصر در ماه رمضان در مسجد شیخ زاید امارات متحده عربی برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع سالانه ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون نفر اجتناب کرده اند مذاهب مختلف در آن مخلوط می شوند.