افشای حمله سایبری به شهرداری
اخیراً نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد چند روز قبل از هک موضوع به نحوی در این نامه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و با امضای محمدرضا زارععلی، مدیرکل سابق تهران، اطلاع‌رسانی شده است. امور مالی شهرداری به شهرداری رسیده است، شنیده ها حاکی از آن است که برخی از نیروهای شهرداری گفته اند اخیراً در سیستم های آنها پیامی مبنی بر دسترسی فرد دیگری به سیستم شما منتشر شده است.