افراد شاد زندگی خود را به هم نمی ریزند + پادکست
آیا می دانید دلبستگی مضطرب چیست؟ یعنی یک دلبستگی شیرین و عاشقانه که می تواند زندگی را جذاب کند می تواند به همان اندازه مخرب و مخرب باشد. برخی به حریم خصوصی همسر خود احترام نمی گذارند. آنها آنها را فقط برای خود می خواهند و حتی زمانی که با دوستان و همکارانشان بیرون می روند، اذیت می شوند و اغلب واکنش نشان می دهند. این دلبستگی وابسته می تواند ناشی از ترس یا کمبود عزت نفس باشد. ترس از جدایی باعث می شود فرد به وضوح احساس مالکیت خود را نشان دهد و عشق به عنوان کنترل از طرف مقابل تجربه می شود.