افتتاح جاده مسافربری بوشهر – قطر در عید سعید فطر به شرط کنار هم قرار دادن بودن کشتی
مدیرکل دریانوردی گروه بنادر: به آگاه وزیر گردشگری در روز عید سعید فطر در جاری امتحان شده علاوه بر این جاده مسافری در بنادر بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر هستیم. در واقع کشتی مسافربری این جاده باید کنار هم قرار دادن باشد.