اعلام آمادگی OSE برای پذیرش شرکت های باقیمانده آستان قدس رضوی
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: فرابورس از ورود شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی به بازار سرمایه حمایت کامل می کند و آمادگی دارد علاوه بر شرکت های پذیرفته شده این مجموعه، سایر شرکت های اقتصادی که شرایط حضور در فرابورس را دارند نیز بپذیرد.