اعضای کمیسیون امنیت ملی از بازداشتگاه اوین بازدید کردند
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازدید نمایندگان از زندان ها امروز با حضور در بازداشتگاه «اوین» با مددجویان این زندان دیدار کردند.