اعتراض واعظ آشتیانی به نفر اول کمیسیون بدوی فدراسیون فوتبال – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، متن اعتراض امیررضا واعظ آشتیانی یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال از سوی رئیس کمیسیون بدوی انتخابات فدراسیون به شرح زیر است:

«با سلام و درود».

به اطلاع جناب آقای فلاحتی رئیس محترم کمیسیون بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در روز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ در یک مصاحبه تلویزیونی در برنامه تاپ فوتبال قبل از صدور رأی کمیسیون، اظهارات مشخصی در خصوص احراز صلاحیت یکی از کاندیداهای انتخابات که وی را به شدت در وضعیت نقض بی طرفی و ایجاد شبهه تضاد منافع و نقض آشکار اصول اساسی برخورد عادلانه قرار می دهد، لذا بدینوسیله درخواست خود را مبنی بر انصراف از موارد مذکور اعلام می دارد. عضو از عضویت در کمیسیون مقدماتی انتخابات به منظور رعایت یکپارچگی روند انتخابات.

بدیهی است بر اساس برخی قوانین قانونی هیچ مرجع و مرجع قضایی، انتظامی و اداری اعم از اعضای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر انتخابات و اعضای هیأت های قضایی فدراسیون فوتبال به سؤالات و موارد رسیدگی نمی کنند. تحت صلاحیت آنها، قبل از صدور رأی و نظر.

از این رو با استناد به بند ۱۰ ماده ۲۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین ماده ۲ آیین نامه انتخابات که بر الزام اجتناب از شرایط تضاد منافع در فرآیند انتخابات برای هر یک از اعضای کمیسیون انتخابات نظارت می کند. آقای. فلاحتی صلاحیت لازم برای حضور در انتخابات را ندارد این دوره کمیسیون انتخابات فدراسیون فوتبال است و لازم است با حضور عضوی که جایگزین وی می شود اقدام شود.

ایرادات فاحش ریاست محترم کار کمیسیون انتخابات به حدی است که به عنوان یکی از بدیهی ترین شرایط ارزیابی، هرگونه مشورت و نظر قبلی در مورد پرونده، موجب جرح داور تلقی می شود. بی کفایتی قاضی و مواردی که مورد رد قاضی است و این مهم است مثلاً در بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند د ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است. .

همچنین تقاضا دارم بررسی و اطمینان حاصل شود که عضویت آقای گردانی در ترکیب اصلی اعضای کمیسیون بدوی طبق مقررات ایراد قانونی ندارد.

با توجه به مراتب فوق، لازم به ذکر است که آقای فلاحتی صلاحیت قانونی ادامه عضویت در کمیسیون بدوی انتخابات در این دوره از انتخابات، شرکت در بررسی پرونده نامزدها و اظهار نظر را ندارد. در رأی نهایی به پیشنهاد نامزدها و لازم است عضو دیگری جایگزین وی شود.

ثانیاً با توجه به اینکه اقدام وی تخلف جدی و آشکار از اساسنامه و آیین نامه انتخابات فدراسیون فوتبال است، بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به ارسال پرونده به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام و درخواست می نماید. موارد تخلفات فوق الذکر که به ادعای من علاوه بر موارد ذکر شده می تواند مصداق نقض ماده ۲۶ آیین نامه انتخابات در رابطه با نقض اصل رازداری باشد. رازداری در جریان انتخابات

بدیهی است حق اینجانب برای انجام امور در کمیسیون تجدیدنظر و سایر نهادهای رسیدگی و نظارت از جمله گزارش موضوع به سازمان بازرسی کل کشور محفوظ خواهد بود.