اسید پاشی در میان عزاداران صحیح نیست – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عزاداران و شاهدان عینی خبر برهم خوردن مراسم عزاداری در مسجد چهارم شهید محراب کرمانشاه توسط افراد ناشناس را تایید کردند.

این شاهدان با اشاره به اینکه این حادثه پس از تاریکی جلسه و توسط افراد ناشناس صورت گرفته است، اظهار داشتند: پس از تاریک شدن مسجد و هنگام اقامه نماز در قسمت بانوان مسجد شهید چهارم، زنی با سم پاشی از تاریکی هوا سوء استفاده کرد. فلفل در قسمت سردتر زنانه سعی در برهم زدن مجلس مذهبی دارد.

این شاهدان عینی ادامه دادند: در نتیجه این اقدام اتفاق خاصی نیفتاد و تنها چند تن از خواهران حاضر دچار مشکل تنفسی شدند که با حضور اورژانس مشکلات آنها برطرف شد.

این شاهدان عینی با تکذیب شایعه اسیدپاشی گفتند: حادثه فوق به وسعت اسپری فلفل بوده و اسیدپاشی در بین عزاداران درست نیست.

لازم به ذکر است که پلیس امنیت در جستجو کردن و شناسایی افراد مخل.