استفاده از آموزه های قرآنی باعث پیشرفت دانش آموزان در آموزش و پرورش می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در جمع دانش آموزان دبیرستان شهید بابایی قزوین اظهار داشت: ما انسان ها به دو چیز بسیار نیاز داریم. و ظرفیت عقل است و او را عاقل می کند، بنابراین ما در مقابل خرد نیازمند حکمت هستیم.

وی ادامه داد: دومین موضوعی که به شدت به آن نیاز داریم، توانایی اراده است، می توان عقل عاقل داشت اما از اراده قوی تهی بود، پس اراده نیز باید قوی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: عقل ما نیاز به علم دارد و اراده ما به توانایی، این را از کجا پیدا کنیم؟ یکی از مهمترین چیزهایی که خداوند به ما می آموزد و راه های رسیدن به آن را به ما نشان می دهد خداپرستی است. این به معنای علم عقل و قوه اراده است.

وی خاطرنشان کرد: انسان باتقوا خوب می فهمد و اراده او می تواند این علم را در زندگی به کار گیرد، همه انسان های موفق دنیا عقل عاقل را با اراده ای قدرتمند ادغام کرده اند، اسلام راه این را تقوا در قرآن می داند. حدود ۱۸۰ برابر کلمه تقوا با مشتقات آن آمده است و حدود ۸۰ بار خداوند از کلمه “تقوا” استفاده می کند.برحذر بودن خداوند امر فرمود امیدواریم سال تحصیلی را همگی با تقوا و نگاه به قرآن به پایان برسانید که فرصت های خوبی دارد و سرعت پیشرفت ما را هزاران برابر خواهد کرد.