استاندار تهران: همه دستگاه های تزریق دوز تقویت کننده بسیج شوند
استاندار تهران بر واکسیناسیون همگانی علیه ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: برای افزایش دوز باید همه دستگاه‌ها بسیج می‌شدند، دو ماه در تزریق واکسن وقفه وجود داشت و دلیل آن هم ساده لوحی مردم بود. بنابراین همه دستگاه‌ها برای دوز تقویت‌کننده تأیید شدند