اساتید اخلاق در بیانات رهبر معظم انقلاب / «انتشارات آموزش و پرورش» و «دانشجو» در موضوعات برترآیت الله محمدعلی ناصری مجتهد استاد اخلاق و مدرس حوزه علمیه اصفهان در چهارم شهریور ۱۴۰۱ در سن ۹۲ سالگی در پیامی به ندای حق و رهبر معظم انقلاب لبیک گفت. ، درگذشت وی را تسلیت گفت. این پیام یازدهمین پیامی بود که دولت در دهه گذشته پس از درگذشت اساتید اخلاق صادر کرد.