از «مهدی باکری» از ارومیه تا «علیرضا زاکانی» از تهران
شهردار بلافاصله دستور داد یک پمپ مکش آب بیاورند و تا پمپ برسد با کمک همکارانش سد کوچکی جلوی درب زیرزمینی ساختند. دقایقی بعد آب زیر زمین خالی شد و پیرزنی که حالش بهتر شد شروع به دعای خیر به مهدی باکری کرد و گفت: خدا رحمتت کند پسر. آن شهردار کجاست که قدری از غیرت شما یاد بگیرد؟!