اختراع کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی ۲۵ میلیارد ریالی قاچاق در ۵ فرودگاه ملت
فرمانده پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی ملت اجتناب کرده اند اختراع پول خارجی، طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالای قاچاق جمعا به قطعا ارزش آن را دارد ۲۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون ریال توسط پلیس فرودگاه‌های مهرآباد، شیراز، بندرعباس، بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لار خبر داد.