اختراع دستگاه "CDP" چگونه جان بیماران سرطانی را نجات می دهد؟!
استاد عبدالاحد; برنده جایزه بزرگ مصطفی(ص) در گفت وگو با تسنیم از فعالیت های ویژه خود در پژوهشکده الکتروتکنیکال سرطان و اینکه دستگاه CDP که برای آن جایزه مصطفی(ص) را دریافت کرده است، می گوید. از ۵۰۰ بیمار سرطانی در کشور