اجتناب کرده اند بهزیستی شخصی دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت کنید

اجتناب کرده اند بهزیستی شخصی دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت کنید.

خواه یا نه نمی دانید کدام ممکن است مطابقت اندام چگونه ممکن است سلامت عمومی خواهید کرد را محافظت تدریجی؟ ورزش مشترک متعدد اجتناب کرده اند فواید بهزیستی دارد. ورزش از حداکثر مرکز را آسانسور می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به عضله بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدتر تغییر می تدریجی. برای از گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت جسمی مفید می توانید بازی های آسان ای شبیه پرسه زدن هر دو دویدن را انجام دهید. ایمن، ساده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به ورزش ندارد.

فواید پرسه زدن برای مطابقت اندام

پرسه زدن برای مطابقت اندام کافی است از:

· لیپوپروتئین همراه خود چگالی کم کدام ممکن است کلسترول ناسالم است را کاهش می دهد. بیشتر اینها کلسترول است کدام ممکن است ممکن است پلاک تحمیل تدریجی، دیواره رگ های خواهید کرد را مسدود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث مشکلات قلبی شبیه سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فشار خون بالا} شود.

· لیپوپروتئین همراه خود چگالی بالا کدام ممکن است به کلسترول خوشایند افسانه ای است را افزایش می دهد. هرچه HDL خواهید کرد بعدی باشد، بیشتر اجتناب کرده اند بیماری قلبی دفاع کردن می کنید.

· وزن شخصی را همراه خود سوزاندن انرژی مدیریت می تدریجی. منصفانه پرسه زدن فوری ۶۰ دقیقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴.۴ مایلی ۵۰۰ انرژی می سوزاند.

· خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی خواهید کرد را همراه خود ساخت اندورفین، کدام ممکن است چرخ دنده شیمیایی ذهن هستند کدام ممکن است خواهید کرد را شاد می کنند، افزایش می بخشد.

· پرسه زدن شناخته شده به عنوان منصفانه بازی به پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری استخوانی به تماس گرفتن پوکی استخوان {کمک می کند} کدام ممکن است همراه خود نازک شدن استخوان ها خاص تبدیل می شود.

· خطر ابتلا به بیماری های مزمن شبیه دیابت نوع ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها را کاهش می دهد.

· استرس را مدیریت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار خواهید کرد را آسانسور می تدریجی، به دلیل به مخلوط کردن جسمی جذاب {کمک می کند}.

اگر در همه زمان ها با توجه به کاری کدام ممکن است انجام می دهید مشخص نیستید، در همه زمان ها اندیشه خوبی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند منصفانه معلم خصوصی حرفه ای هر دو تجهیزات گلف بدنسازی توصیه بگیرید.

چگونه آغاز کنیم

برای تهیه

در گذشته اجتناب کرده اند آغاز منصفانه معلم خصوصی هر دو این سیستم ورزشی، خوشایند است کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب دیدگی کنار هم قرار دادن شوید. بسته به آب و هوای محلی، کفش پرسه زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس دستی بپوشید، اجتناب کرده اند موادی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است اجازه می دهد عرق تبخیر شود. تعدادی از دقیقه را صرف خوب و دنج کردن گروه های عضلانی شخصی کنید. بعد اجتناب کرده اند خوب و دنج کردن گروه های عضلانی شخصی را کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند هر مونتاژ پرسه زدن خنک کنید.

روی ایده ها اولین هدف اصلی کنید

آهسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده آغاز کنید، در ابتدا مسافت های تمدید شده را طی نکنید از گروه های عضلانی شخصی را تحمل فشار خواهید گذاشت. ربع ساعت را ۳ بار در هفته در گذشته اجتناب کرده اند درمانی اختصاص دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را تا حد زیادی انجام دهید. اگرچه پرسه زدن منصفانه بازی آسان است، با این حال هنگام قدم زدن اجتناب کرده اند وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صحیح استفاده خواهید کرد.

اهدافی را تصمیم گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین پیگیری پیشرفت شخصی به آنها برسید.

برای بهینه درآمد منصفانه بازی پرسه زدن به همان اندازه ۳۰ به همان اندازه ۶۰ دقیقه در روز. اهدافی را تصمیم گیری کنید کدام ممکن است می توانید به آنها برسید، پیشرفت شخصی را بر مقدمه مسافت طی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت روزی کدام ممکن است برای طی کردن آن مسافت اندازه می کشد پیگیری کنید. علاوه بر این حیاتی است کدام ممکن است انگیزه شخصی را محافظت کنید از آغاز این سیستم پرسه زدن خواستن به ابتکار دارد. دعوت اجتناب کرده اند شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم روال شخصی طرفدار تبدیل می شود. علاوه بر این می توانید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مسیرهای مختلف در حین پرسه زدن، روال را تنظیم دهید.

هنگام نمایندگی در این سیستم پرسه زدن برای مطابقت اندام، حتما منصفانه رژیم غذایی متعادل داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آب بنوشید. بعداً متوجه خواهید شد کدام ممکن است اگرچه تعدادی از قدم اول دردسر بود، با این حال در مسیر درست سلامت مرکز، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار هستید.