ابراهیم رئیسی و کریستین امان پور; آیا رئیس جمهور ایران عادت دارد فقط در لیگ ۳ بازی کند؟
برخی از مسئولان ما فقط وقتی جلوی دوربین هستند، مجریان صدا و سیما روی صندلی جلویشان می نشینند، عادت می کنند. بنابراین ممکن است ترجیح دهند در لیگ ۳ یا حتی لیگ محلات بازی کنند و ریسک بازی در لیگ های بین المللی و رویارویی با خبرنگارانی مانند کریستین امان پور را نداشته باشند.