آیا طرح حفاظت کلید بود؟ / اینترنت همچنان محدود است
این روزها بحث اینترنت کودکان بسیار داغ است. بسیاری از مسئولان خواهان ایجاد فضای امن در اینترنت برای کودکان و کنترل آنها از خانواده در این فضا هستند. اما با تبدیل شدن به یک موضوع جدی تر، تردیدهایی در مورد اجرای طرح امنیتی و کلاس اینترنت در بین کاربران ایجاد شده است.