آنارشیسم علیه ایران قوی است
دو ماه است که ایران به بهانه مرگ ناگهانی یک زن در محوطه پلیس در آتش است و تلاش های زیادی برای ایجاد حوادث تروریستی و تلاش های تجزیه طلبانه و یا با اقداماتی مانند ایفای نقش صورت می گیرد. برخی سلبریتی ها و حاشیه سازی تیم فوتبال.