آمریکا برای مقابله با ایران به عربستان سعودی و امارات موشک می فروشد
دولت آمریکا در خصوص فروش این تسلیحات به عربستان می گوید: این موشک ها برای دفاع از مرزهای پادشاهی عربستان در برابر سامانه های هوایی بدون سرنشین حوثی ها و حملات موشکی بالستیک به اماکن غیرنظامی و زیرساخت های حیاتی عربستان استفاده می شود. .