آمریکا، سرمایه‌گذاری‌ها در برخی مناطق سوریه را مجاز خواند
دولت آمریکا اعلام کرد که اجازه برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق شمال سوریه که خارج از سیطره نظام هستند را خواهد داد و هیچ تحریمی شامل این سرمایه‌گذاری‌ها نخواهد شد.