آماده‌سازی ورزشگاه آزادی برای اجتماع بزرگ سلام فرمانده
اجتماع خانوادگی سلام فرمانده امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی با حضور ابوذر روحی برگزار می‌شود.