آقای وزیر! پرستاران شاخه گل نمی خواهند/ وعده پرستاری چه شد؟گروه پرستاری ملت در دوران کرونا معادل تولید دیگری مدعیان سلامت، مشکلات زیادی را متحمل شده به همان اندازه سلامت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان به خطر نیفتد، با این حال همچنان منتظر باور وعده‌های مسئولان هستند.