آغاز پایان سلبریتی
پس از بیش از دو ماه صبر و آرامش مردم و قوه قضائیه قبل از وقوع فتنه، تحریک و نشر اکاذیب توسط برخی سلبریتی ها در فضای مجازی که موتور محرکه و نیروی محرک فتنه گران در کشتار مردم بیگناه، خشونت شدند. علیه نیروهای امنیتی و ضربه زدن انتشار خبر احضار و دستگیری چند نفر احتمالا حکایت از عاقبت این افراد در فضای مجازی دارد. اقدام قانونی و دلخراشی که باید خیلی زودتر انجام می شد تا از هزینه های زیاد جلوگیری شود.