آسم شدید درمان می‌شود
دارو‌های استنشاقی کورتیکواستروئیدی یک درمان رایج برای آسم است، اما بیماران مبتلا به آسم شدید به نظر می‌رسد که به خوبی به آن پاسخ نمی‌دهند. در یک مطالعه جدید، دانشمندان مکانیسمی را شناسایی کرده اند که به نظر می‌رسد دارو‌ها را مسدود می‌کند و مهمتر از همه، راهی بالقوه برای خنثی کردن اثر دارو‌ها دارد.