آزمون: لورکوزن می‌تواند قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود




هاجم ایرانی بایر لورکوزن رویای بزرگی را همراه خود خدمه جدیدش در بالا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم قهرمانی در لیگ قهرمانان است.