آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج، سپرده و سپرده مسکن
معاون بخش اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۲۱۷ هزار وام برای تولد فرزند به مبلغ ۸۶ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال و ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ وام ازدواج در مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. .