آتش سوزی جنگل در کالیفرنیا (عکس)
آتش سوزی جنگلی در ایالت کالیفرنیا به تدریج به یکی از بزرگترین آتش سوزی های ایالتی در ایالات متحده تبدیل شده است. در همین حال، با گسترش آتش سوزی، آتش نشانان در سراسر ایالت برای مقابله با صاعقه، تشدید گرما و باد آماده می شوند. سخنگوی سازمان حفاظت از جنگل های ایالات متحده در این زمینه گفت: آتش سوزی در جنگل های ملی کالیفرنیای شمالی در نزدیکی مرز اورگان از کنترل خارج شد و ظهور رعد و برق نگرانی ها را در این زمینه افزایش داد.