آتش سوزی بزرگ جنگلی در پرتغال را ببینیداین روزها بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا و ترکیه در حال مبارزه با آتش سوزی های گسترده ناشی از موج گرمای شدید هستند. بر اساس گزارش ها، حدود ۳۵۰۰ آتش نشان در تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل در پرتغال هستند. منبع: آخرین خبر